ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Biz 1K KİMYA çalışanları olarak tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde, çevre ile olan olumsuz etkilerimizi azaltmak ve önlemek için:

  • Çevre kanun, yönetmelik ve ilgili diğer yasal şartlara uyacağımızı,
  • Çevre Yönetim sistemimizin performansını artırarak, etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek çevre kirliliğini önleyerek kirliliği kaynağında azaltacağımızı ve çevreyi koruyacağımızı,
  • Atıklarımızın miktarlarını kontrol altında tutacağımızı, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir yöntemlerini araştırarak etkilerini azaltacağımızı,
  • Doğal kaynaklarımızı (elektrik, su, hammadde, doğalgaz vb) verimli bir şekilde kullanacağımızı ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynakları seçeceğimizi ve miktarlarını kontrol altında tutacağımızı,
  • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırmak için eğitimler düzenleyeceğimizi,

taahhüt ederiz.