Sorumluluğumuz

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı. Vizyonu, ‘’yaşamak istediğimiz dünyaya ulaşmak adına küresel bir sürdürülebilir şirketler ve paydaşlar hareketi yaratmak’’ olan sözleşmeye taraf olmak ise tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.

BM Global Compact iki temel hedefe odaklanıyor:

• İş faaliyetlerinde insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 ilkenin bütün dünyada hayata geçirilmesini sağlayarak şirketleri daha sorumlu davranmaları konusunda teşvik etmek.
• Birleşmiş Milletler’in kalkınma çalışmalarına yönelik faaliyetlere (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere) iş dünyasının katılımını sağlayarak BM ve özel sektör arasındaki ilişkileri düzenlemek.


Bugün, dünyanın en geniş gönüllü platformunu oluşturan binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü, bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalıyor.

1K Kimya olarak biz de, 2016 sonu itibarıyla Türkiye’de 250 aktif imzacının olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık.

Kurulduğumuz günden bu yana İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre Koruma ve Yolsuzlukla Mücadele başlıkları altında toplanan 10 temel kriteri prensip olarak benimsemiş bir kurum olmaktan memnunuz. Özellikle çevre konusu önemle üzerinde durduğumuz ilkeler arasında. En büyük hayalimiz bir gün doğayla iç içe bir üretim merkezi kurmak ve tamamen doğal üretime geçmek. Bu sözleşmeyi imzalayarak, aslında bir söz vermiş oluyoruz. Bu sözü tuttuğumuzu hatta geliştirdiğimizi de her yıl hazırlayacağımız Communication on Progress (COP) raporuyla kamuoyuyla paylaşacağız.

10 Küresel İlke:

İnsan Hakları
İlke 1. İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 2. İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları
İlke 3. İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5. Her tülü çocuk işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 6. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre
İlke 7. İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmeli.
İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzluklarla Mücadele
10. İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.