İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

1K Kimya A. Ş. olarak benimsediğimiz “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer şartlara uymak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklı tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ile İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
  • İş sağlığı güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden kaynaklanan yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak,
  • Her yıl belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken çalışmaları yaparak, bir önceki yılın hedeflerinin ve çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı gözden geçirmek,
  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına çalışanlarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
  • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
  • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.